HLA sisteminin keşfi ve organ ve doku transplantasyonundaki  gelişmelere paralel olarak ülkemizde Transplantasyon İmmünolojisi  1970’li yılların sonlarına doğru gelişmeye başlamıştır.

Ülkemizde bu konuda çalışan laboratuvuarlardan  doktor ve teknik elemanlar ilk olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tibbi Biyoloji ABD  başkanı Dr. Mahmut N. Çarin ve ekibinin  Ekim 1999 da düzenlediği “HLA Sistemi ve Transplantasyon İmmünolojisi Sempozyumu” ile bir araya gelmişlerdir. Bu toplantılar sonraki yıllarda devam etmiştir.

İkinci  Sempozyum Dr. Belma Durupınar ve ekibince Ekim 2001 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Üçüncüsü  Dr. Türkan Patıroğlu ve ekibince Şubat 2003’de  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Dördüncüsü Dr. Nurşen Düzgün , Dr. Hüseyin Tutkak ve ekibince Nisan 2004’de  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Beşincisi Dr. Oğuz Söylemezoğlu ve ekibince Aralık 2006’da  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilmiştir.

Son Toplantıda Ülkemizde transplantasyon immünolojisi ve genetiği alanında çalışan merkezlerin büyük çoğunluğunun katılımıyla Derneğimizin kuruluşu gerçekleştirilerek faaliyetlerine başlamıştır.